Zdjęcia do promocji na stronie internetowej oraz i e-sklepie.

To, że zdjęcia zostały już opublikowane w Internecie i są tam dostępne od nawet długiego czasu, nie oznacza, że możemy z nich swobodnie korzystać. Potrzebna jest na to zgoda. W poprzednich postach pisaliśmy o prawie autorskim, tzw. prawie cytatu i dozwolonego użytku

Przeczytaj: Prawo autorskie i prawo cytatu. Dla kogo i kiedy?

Zdjęcia w sklepach on-line

W sklepach on-line dosyć często spotykamy ofertę sprzedaży np. odzieży marki X, która jest zilustrowana zdjęciami katalogowymi producenta odzieży. Publikacja takich zdjęć z katalogu producenta bez jego zgody nie mieści się w ramach dozwolonego użytku.

Sprzedawca może rozważyć zamieszczenie odesłania (linku) do katalogu.

  • Jeżeli chcesz użyć czyjeś zdjęcie u siebie na stronie internetowej  lub e-sklepie musisz mieć zgodę autora fotografii.
  • Wystarczy forma dorozumiana lub ustna
  • Jeśli podejrzewasz, że może być Ci potrzebny dowód, zawrzyj pisemną umowę
  • Pisemna umowa będzie konieczna gdy chcesz nabyć prawa autorskie do zdjęcia
  • Chcesz korzystać z fotografii na zasadach wyłączności
  • O ile autor foto nie wskaże inaczej, pamiętaj o wynagrodzeniu dla fotografa

Jeśli nie robisz tego zgodnie z prawem, czyli na przykład bez zgody autora, ten może wystąpić o usunięcie zdjęcia, a oprócz tego może się to skończyć wezwaniem do zapłaty kary.

Przeczytaj: Jak używać zdjęć na stronie www, blogu i social media?