RODO a przetwarzanie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Czy zdążymy wprowadzić odpowiednie regulacje? Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, z dnia 18 kwietnia 2018r. Jest on próbą implementacji do krajowego porządku prawnego Czytaj więcej