Co zrobić z wyrokiem TK P 46/13?

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok P 46/13, którym stwierdził, że art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., nakazujący stwierdzenie nieważności decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, w zakresie, „w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy.”

Jak chronić się przed naruszeniem znaku towarowego w nazwie domeny?

Działania przedsiębiorców, mające na celu ochronę ich powszechnie znanych oraz renomowanych znaków towarowych, skupiają się obecnie na Internecie. W sieci coraz częściej dochodzi do naruszeń praw własności intelektualnej. Jednym z przykładów jest sprzedaż towarów opatrzonych podrobionym znakiem towarowym (tzw. podróbek), Czytaj więcej